Info line

444 99 13

Sözleşme Hüküm & Şartları

1.

Bu web sitesine girerek (www.thelandoflegendsthemepark.com); aşağıdaki hususları açıkça kabul etmiş bulunuyorsunuz;

  • HÜKÜM VE KOŞULLAR;
  • SATIN ALMA POLİTİKALARI VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ;
  • TEMALI PARK KURALLARI & ENGELLİ MİSAFİRLER POLİTİKASI;
  • BİLET KURALLARI;
  • PGİZLİLİK POLİTİKASI

Bu hükümleri kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmayınız veya bu siteden alışveriş yapmayınız.

2.

Bu web Sitesi’ne girerek bu Site’nin yalnızca Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca yorumlanabileceği ve değerlendirilebileceğini kabul ve ikrar etmiş bulunuyorsunuz. Bu Site’yi farklı yerlerden kullanıyorsanız geçerli tüm yerel yasaların herhangi birisine ve hepsine uyulmasından siz sorumlu olacaksınız. Temalı Park, bu Site’de bulunun malzemelerin Türkiye Cumhuriyeti dışındaki bir yer için uygun olup olmadığına dair herhangi bir şeyi temsil etmez.

3.

Bu Temalı Park, bu Site’nin yasal telif hakkı sahibidir ve bu Site’nin herhangi bir kısmı, metin, görüntüler, sesli kayıtlar veya videolar dahil olup bunlarla sınırlı olmamakla birlikte herhangi bir şekilde veya herhangi bir amaçla Temalı Park’ın burada sağlananlar haricinde yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde veya hiçbir amaçla kullanılamaz. Herhangi bir amaçla bu web sitesinde değişiklikler yapılması veya materyalin kullanılması Temalı Park’ın yasal haklarını ihlal eder. Bu ihlal karşısında yasal işlem yapılacaktır.

4.

Bu web sitesine girerek kullanım riskinin kendinize ait olduğunu; sizin doğrudan veya dolaylı olarak bu siteye erişiminiz, siteyi kullanmanız, siteye göz atmanız veya sesli kayıtlar ya da videolar indirmeniz gibi durumlar dahil olup bunlarla sınırlı olmamakla birlikte veriler, resimler, metinler veya müzik indirmeniz nedeniyle ortaya çıkan virüsler, böcekler, insan eylemi veya eylemsizliği, herhangi bir bilgisayar sisteminin, telefon hattının, donanım, yazılım veya fonksiyon bozukluğu veya bilgisayar aktarımlarında veya ağ bağlantılarında meydana gelen başarısızlıklar veya gecikmelerden kaynaklanabilecek doğrudan, rastlantısal, nihai, dolaylı veya cezai işlem gerektiren hasarlar, masraflar veya harcamalar (hukuki masrafları, uzman ödemeleri ve diğer harcamalar) olması halinde bu Site’yi yaratan, üreten veya teslim eden taraflardan hiçbirinin sorumlu tutulamayacağını kabul ve ikrar etmiş bulunuyorsunuz.

5.

İşbu vesile ile bu Siteyi ziyaret etme ve görüntüleme hakkı kazandığınızı, Site aracılığıyla aktiviteleri izlediğinizi ve önbilgi aldığınızı, yalnızca kişisel kullanımınız ve diğer kişisel kullanımlarınız için bilet aldığınızı (diğer ürünler- ticaret) kabul ve ikrar etmiş bulunuyorsunuz. Bu amaçla, Temalı Park tarafından yazılı olarak yetkilendirilmediğiniz takdirde Siteyi herhangi bir amaçla kullanmayacağınızı ve herhangi bir şekilde ve durumda kopyalamayacağınızı, yüklemeyeceğinizi ve yayınlamayacağınızı; sitedeki bilgiler/içindekiler/resimleri kişisel kullanımınız haricinde değiştirmeyeceğinizi ve türevsel sanat işleri yaratmayacağınızı veya bunları kamuya açıklamayacağınızı ve dağıtmayacağınızı veya bunları yasaların aksine kullanmayacağınızı veya yetkisiz olarak kullanmayacağınızı ve açıklamayacağınızı kabul ve taahhüt etmiş bulunuyorsunuz.

6.

Bu Siteyi ziyaret ederek veya kullanarak, Site üzerinde yalnıza yasalar uyarınca izin verilen amaçlar için işlem yapabilirsiniz. Bu Site üzerindeki her türlü işlem ve eyleminizde, her türlü yasal, cezai veya diğer sorumluluklar size aittir. İşbu vesile ile bu kapsamda Site içinde yer alan resimleri, fotoğrafları, metinleri, görsel ve işitsel görüntüleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları, listeleri ve diğer bilgileri veya mevcut diğer unsurları Temalı Park’ın ve/veya diğer bir üçüncü tarafın fikirlerini veya kişilik haklarını veya diğer haklarını veya varlıklarını kötüye kullanma ve doğrudan veya dolaylı olarak Temalı Park ile rekabet amacıyla çoğaltmayacağınızı, kopyalamayacağınızı, dağıtmayacağınızı, işlem yapmayacağınızı ve kullanmayacağınızı kabul ve ikrar etmiş bulunuyorsunuz. Temalı Park, bu Site aracılığıyla bu kullanım koşullarının ve/veya yasaların veya mevzuatın aksine gerçekleştirmiş olduğunuz faaliyet/işlemler nedeniyle üçüncü tarafların sebep olduğu ve olabileceği herhangi bir kayıptan ve tüm kayıplardan doğrudan/veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

7.

Bu kapsamda Temalı Park’a herhangi bir sorumluluk atfedilirse, işbu vesile ile ilgili kullanıcılar, Temalı Park’ın herhangi bir kaybını ve tüm kayıplarını derhal tazmin etmeyi kabul, ikrar ve taahhüt eder. Sitemizi herhangi bir yasaklanmış veya yetkisiz amaçla kullanmak veya bu kapsamda Temalı Park’ın yazılı izni olmadan robot, örümcek ağı ve diğer otomatik araçları veya manüel işlemleri kullanmak yasaktır. İşbu vesile ile herhangi bir aracı, yazılımı veya diğer herhangi bir donanımı/ekipmanı Temalı Park’ın çalışmasına müdahale edecek veya etmeye çalışacak şekilde kullanmayacağınızı veya oransız, uygunsuz bir biçimde işlem yapmayacağınızı ve Site altyapımıza yükleme yapmayacağınızı kabul etmiş bulunuyorsunuz.

8.

Bu Site’nin; izinsiz bilet satışı, izinsiz çerçeveleme veya izinsiz bağlantı veya robot, örümcek ağı gibi araçların veya diğer araçların izinsiz kullanımı da dahil olmak üzere her türlü izinsiz ve/veya yasadışı kullanımı yasaktır ve bunların bu şekilde kullanılması halinde gereken inceleme yapılacak, tüm önlemler alınacak ve gereken yasal ve idari işlemler yapılacaktır.

9.

Bu Site içinde yer alan şartnameler, özellikler, görseller, ekipman ve diğer bilgiler güncel bilgilere dayanmasına ve Temalı Park, bu Sitede bulunan tüm unsurların doğru olmasını sağlamak için bütün makul çabaları göstermesine rağmen doğruluk garanti edilemez ve Temalı Park, bunların doğruluğu bakımından hiçbir garanti vermez veya bunları temsil etmez.

10.

Bu Sitede yer alan tüm içerik bilgisi ve unsurlar size; TİCARETE ELVERİŞLİLİĞİNE, ÖZEL BİR AMACA UYGUNLUĞUNA, BAŞLIĞINA VE İHLAL EDİLMEDİĞİNE DAİR ZIMNİ GARANTİ DÂHİL OLUP BUNUNLA SINIRLI OLMAKSIZIN, AÇIK VEYA ZIMNİ, HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAYAN “HALİYLE” sunulmaktadır.

11.

Ceza gerektiren suç olarak düşünülecek, yasal sorumluluklara yol açacak, aşırı veya sorumsuzca alkol tüketimi davranışları oluşturacak ve bu gibi davranışları teşvik edecek herhangi bir pornografik, müstehcen, bayağı, karalayıcı, tahkir edici, tehdit edici, hukuka aykırı veya yasaları veya mevzuatı ihlal edecek diğer unsurları bu Site üzerinde yayınlamayın veya bu Siteye göndermeyin. Bu Site’nin yaratılmasında, oluşturulmasında veya teslim edilmesinde yer alan Temalı Park veya üçüncü taraflar aktarımları, yayınları, tartışmaları veya sohbetleri görüntüleyebilecek veya gözden geçirebilecek olmasına rağmen bu Site’nin yaratılmasında, oluşturulmasında ve teslim edilmesinde yer alan Temalı Park ve tüm taraflar tahkir edici, karalayıcı, iftira edici, müstehcen, pornografik, bayağı veya yalan beyan içeren iddialar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmayıp bu nedenlerle ortaya çıkabilecek sorumluluk veya yükümlülükleri kabul etmez.

12.

BBu Siteye girerek; ne şekilde ve ne amaçla olursa olsun bu Siteye veya Temalı Park’a ilettiğiniz her türlü iletişim veya materyalin gizli veya tescilli olarak işlem görmeyeceğini kabul ve ikrar etmiş bulunuyorsunuz. Ayrıca Temalı Park’a ilettiğiniz her türlü görüş, kavram, teknik, prosedür, yöntem, sistem, tasarım, plan, şema veya diğer materyallerin Temalı Park tarafından herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple kullanılabileceğini kabul ve ikrar etmiş bulunuyorsunuz.

13.

ABu Siteye girerek; bu Sitede yer alan herhangi bir isim, logo, marka veya hizmet markasının Temalı Park’a ait olduğunu veya tarafından ruhsatlandırıldığını ve önceden yazılı onay alınmadan tarafınızdan kullanılamayacağını kabul ve ikrar etmiş bulunuyorsunuz. Temalı Park, fikri mülkiyet haklarını hukukun tüm gücünü kullanarak sert bir biçimde tatbik edecektir. Sesler, grafikler, şemalar, metinler, videolar, bilgiler veya mekanlara veya insanlara resimler ya Temalı Park’ın mülkiyetine aittir ya da izinli olarak bu Sitede kullanılmaktadır. Site için özel olarak olmadığı sürece bu materyallerin herhangi birisini kullanmanız yasaktır. Bu materyallerin herhangi birisinin izinsiz olarak kullanmanız; sizi ticari marka, telif hakları, gizlilik ve reklam haklarının ihlali ile ilgili olup bunlarla sınırlı olmayan cezalara veya hasarlara maruz bırakabilir.

14.

Bu Site, diğer sitelerle bağlantılı olabileceği gibi Temalı Park, özellikle belirtilmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak bu bağlantılı Site ile ilgili herhangi bir onay, ilişki, sponsorluk, tasdik veya bağlılığı zımnen ifade etmez. Bu Siteye girerek Temalı Park’ın bu Siteye bağlantısı olan tüm siteleri incelemediğini ve bu Site dışı sayfaların veya bu Site ile bağlantılı olan diğer herhangi bir sitenin içeriğinden sorumlu olmadığını kabul ve ikrar etmiş bulunuyorsunuz. Diğer bir Site dışı sayfaya veya diğer sitelere bağlantı sağlama riski size aittir.

15.

Temalı Park, bu Site’nin kesintisiz veya hatasız çalışacağını veya bu Site’nin içeriklerini kullanarak veya Siteye bağlanarak belli sonuçlar elde edilebileceğini garanti ve taahhüt etmez. Buna ilaveten Temalı Park, amaca uygunluk, kesintisiz çalışma, güncelleme, işlerlik, doğruluk, hatasızlık gibi hususlarda kullanıcılara üstü kapalı veya açık garanti vermez. Bu Site ve içindekiler “olduğu gibi” ve “görüldüğü gibi” sunulur. Temalı Park, Siteden indirdiğiniz dosyalarda virüs olmadığını veya virüs bulaştıran veya zarar verici özellikler olmadığını garanti etmez. Temalı Park, Site’nin amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler dahil olmak üzere üstü kapalı veya açık hiçbir garanti vermez. Temalı Park, Site’nin dışında ortaya çıkabilecek kayıplardan hiçbir durumda ve hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Temalı Park, Site’nin kullanılmasından dolayı meydana gelmiş olduğu düşünülen sonuçlar için garanti vermeyebilir.

16.

Temalı Park; Site’nin üçüncü taraf kullanıcılarının, Temalı Park ziyaretçilerinin, kullanıcılarının, reklamcılarının ve/veya sponsorlarının davranış ve işlemlerinden ve Temalı Park hizmetlerinin kullanılması ile ilgili sizin davranışlarınızdan, ihmalinizden ve tutumunuzdan hiçbir durumda sorumlu tutulmaz. Temalı Park, Site ile ilgili olarak veya Siteye istinaden reklamcıların, oyuncuların, etkinlik düzenleyen kuruluşların veya diğer herhangi üçüncü tarafların ürünlerinden, hizmetlerinden, davranışlarından veya ihmalinden sorumlu tutulamaz.

17.

Temalı Park’ın sorumluluklarını kısıtlayan hükümlerden herhangi biri mahkeme tarafından ilgili yasalara ve mevzuata aykırı bulunursa ilgili hüküm yasa veya mevzuat kapsamında ilgili yasalar uyarınca ve sorumluluğu en aza indirgeyerek yerine getirilecek ve Temalı Park’ın sorumluluğu bu doğrultuda belirlenecektir.

18.

Temalı Park, bu yasal bilgileri herhangi bir zaman ve herhangi bir sebeple revize etme hakkını ve bu Sitede yer alan bilgilerin herhangi birinde önceden bildirmeksizin veya zorunluluğu olmaksızın değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Bu Siteye girerek bu gibi revizyonlara tâbi olacağınızı kabul ve ikrar etmiş bulunuyorsunuz. Bu hüküm ve koşulları gözden geçirmek için Site’nin bu sayfasını düzenli olarak ziyaret etmenizi önermekteyiz.